(' Schronisko dla zwierząt: "Cichy kąt"
Krótka historia schroniska...

Schronisko dla Zwierząt „Cichy Kąt” istnieje od 1994 roku. Powstało z inicjatywy Pana Ryszarda Smyły - wieloletniego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt ,,Cichy Kąt”

Panu Ryszardowi nieobcy był los bezdomnych zwierząt. Pracował w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich, w którego okolicach żyła stale wzrastająca w liczbę grupa bezpańskich kotów a w Parku Repeckim porzucano lub przywiązywano do drzew niechciane psy. Pan Ryszard razem innymi wolontariuszami, którym zależało na pomocy i uporządkowaniu spraw dotyczących bezpańskich kotów i psów, rozpoczął starania o utworzenie schroniska. Powstał on na prywatnych działkach Pana Smyły przy ul. Wiśniowej 35. Schronisko stopniowo się rozbudowywało – od prowizorycznych kojców i bud, przez utworzenie kociarni, kuchni aż do postawienia boksów dla psów. Z powodu przekształcenia przylegających do schroniska pól na działki budowlane zmuszeni zostaliśmy do poszukiwania nowego terenu na naszą działalność. Dzięki pomocy Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Radnych oraz wielu sprzyjających schronisku osób na początku grudnia 2016 roku koty i psy zamieszkały w nowo wybudowanym obiekcie mieszczącym się przy ul. Zagórskiej 173a.

Schronisko jest prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” w Tarnowskich Górach. Zarząd naszego Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia za pełnione w Zarządzie funkcje. Obecny skład Zarządu to:

  • Danuta Wnuk – Przewodnicząca Stowarzyszenia
  • Zbigniew Wnuk – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia
  • Dorota Smyła – Skarbnik Stowarzyszenia
  • Karol Wnuk - Sekretarz Stowarzyszenia

Działalność schroniska opiera się na dwóch filarach: pierwszym jest wolontariat polegający na opiece, leczeniu, oswajaniu bezdomnych i niestety często skrzywdzonych przez ludzi zwierząt, poszukiwaniu dla nich nowych kochających oraz odpowiedzialnych opiekunów a także działaniach edukacyjnych względem dorosłych i dzieci mających na celu podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości na krzywdę zwierząt. Drugim (bez którego w ogóle nie moglibyśmy działać) jest wsparcie ze strony ludzi dobrej woli z kraju i z zagranicy, którzy przekazują schronisku 1% podatku, darowizny rzeczowe i finansowe, są opiekunami wirtualnymi naszych kotów i psów, pomagają w znalezieniu domów dla naszych Podopiecznych lub sami decydują się na adopcję.