Zadanie publiczne 2020

SPBZ Cichy Kąt realizuje zadanie publiczne "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2020".

  • Termin realizacji zadania sierpień - grudzień 2020 r.
  • Kwota dotacji 45000,00 zł.
  • Wkład własny Organizacji 11000,00 zł.